Gudstjänst

Predikan: Leif Svensson. Musik: Lise-Lotte Wendelmark, Anna Ovarsson och barnkören. Gudstjänstledning: Sten Engström. Söndagsskola och Tweenies. Kyrkfika.

Allhelgonagudstjänst

Predikan: Henrik Örnberg. Musik: Kristina Stridsborg och Immanuelskyrkans kör. Gudstjänstledning: Ewy Törnhage. Ljuständning till minne av under året avlidna.

2 adventsgudstjänst med nattvard

Predikan: Henrik Örnberg. Musik: Lise-Lotte Wendelmark, Anna Ovarson och barnkören samt Kristina Stridsborg och Immanuelskyrkans kör. Gudstjänstledning: Monica Magnusson. Söndagsskola. Kyrkfika.