Gudstjänst LIVE

”Vanlig” gudstjänst i Immanuelskyrkan. Tema: Förlorad och återfunnen. Predikan: Henrik Örnberg. Mötesledare: Jonas Terdin. Musik: Ann-Marie Jonegård Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Immanuelskyrkan

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Den högstes profet. Predikan: Sven-Inge Karlsson. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Frälsningsarmén

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Sänd mig. Predikan: Erik Hallåsen. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Gudstjänst LIVE

”Vanlig” gudstjänst i Immanuelskyrkan. Tema: Efterföljelse. Predikan: Anton Omnell. Gudstjänstledare: Ewy Törnhage. Musik: Magdalena & Anton Omnell. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Immanuelskyrkan

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Jesus förhärligad. Predikan: Birgitta Ekman. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Frälsningsarmén

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Andlig klarsyn. Predikan: Erik Hallåsen. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Elimkyrkan

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Goda förvaltare. Predikan: Henrik Örnberg. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Immanuelskyrkan

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Nådens gåvor. Predikan: Birgitta Ekman. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Gudstjänst LIVE

”Vanlig” gudstjänst i Immanuelskyrkan. Tema: Tro och liv. Predikan: Anton Omnell. Gudstjänstledare: Lovisa Andersson. Musik: Anders Ljungqvist & Bengt Åström. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).

Sommargudstjänst från Elimkyrkan

Gudstjänst på storbildsskärm i Immanuelskyrkan. Tema: Friheten i Kristus. Predikan: Annie Kirk. Lekrummet och söndagsskolans barnhörna kommer att finnas tillgängliga för alla barn. Kyrkfika med eget fikabröd och mugg (församlingen bjuder på kaffe, te och saft).