Händer som formar ett hjärta framför en trädstam

Senior

RPG

RPG i Skövde är ett samarbete mellan Immanuelskyrkan, Elimkyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Vi träffas på onsdagar kl. 15-17. Träffarna inleds alltid med fika. Därefter följer ett föredrag och en kort andakt. Ibland gör vi utflykter till intressanta resmål. Vi anordnar också olika kurser, till exempel datakurser och bokcirklar.  

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar RPG för en trygg framtid som äldre och som anhörig. RPG är öppen för alla oavsett livsåskådning. Verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor.  

Veterankören

Veterankören har inga regelbundna övningar. Däremot medverkar kören ofta vid olika samlingar, främst äldreboendeandakter men även gudstjänster i Immanuelskyrkan och andra sammanhang. 

Kören består av cirka femton medlemmar och sjunger främst läsarsånger, men även visor och sånger om livet och naturen. Ibland gör vi enkla körprojekt med till exempel sånger av Lina Sandell.  

Du behöver inte ha någon körvana för att vara med – Veterankören är öppen för alla!  

Veterankören leds av Ulla Lago och Anders Ljungqvist.