Samarbeten

Bilda

Bilda är ett studieförbund vars medlemsorganisationer främst finns inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Bilda verkar inom kultur, kyrka och samhälle och deltagarna är vem som helst som vill lära sig något nytt, dela med sig av kunskaper eller utbyta tankar och idéer. Med stöd och inspiration från Bilda får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. 

Immanuelskyrkan arrangerar kulturevenemang i samarbete med Studieförbundet Bilda.  

För mer information, se www.bilda.nu  

Diakonia

Diakonias uppdrag är att hjälpa människor som lever i fattigdom, ofrihet och förtryck att själva åstadkomma en varaktig förändring av sin situation. När människor förenas i kraft, kunskap och energi kan de skapa en förändring som annars vore omöjlig. Diakonia arbetar därför långsiktigt genom att bistå människor så att de får kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv. 

Immanuelskyrkan är en av Diakonias partnerförsamlingar.  

För mer information, se www.diakonia.se