Musik

Kors mot dramatisk himmel

Immanuelskyrkans kör

Immanuelskyrkans kör har drygt 15 medlemmar och övar nästan varje onsdag kl. 18–19.30 (med paus för fika). Kören medverkar några gånger per termin vid gudstjänsterna i Immanuelskyrkan eller i någon grannförsamling. Repertoaren består oftast av enkla arrangemang med tre eller fyra stämmor. Ibland gör kören något projekt som till exempel Sånger som förändrar eller Markusmässan.

Immanuelskyrkans kör är öppen för alla som tycker det är roligt att sjunga tillsammans med andra.

Välkommen att kontakta körens ledare Kristina Stridsborg, tel. 0705-545399.

Veterankören

Veterankören har inga regelbundna övningar. Däremot medverkar kören ofta vid olika samlingar, främst äldreboendeandakter men även gudstjänster i Immanuelskyrkan och andra sammanhang. 

Kören består av cirka femton medlemmar och sjunger främst läsarsånger, men även visor och sånger om livet och naturen. Ibland gör vi enkla körprojekt med till exempel sånger av Lina Sandell.  

Veterankören leds av Ulla Lago och Anders Ljungqvist.  

Vår musik

Nu finns det en spellista med lovsånger och psalmer utvalda av några ungdomar i vår kyrka. Du som har ett Spotify-konto kan lyssna till dem genom att söka efter ”Lovsånger Immanuelskyrkan & Equmemia Skövde”.

Alla sångerna på listan finns även i ett sånghäfte i skåpet utanför pastorernas kontor. Där finns också noter till alla sångerna, så att du som brukar vara med och spela på våra gudstjänster kan använda dem i gudstjänsterna. Lånar ni med er en not, se till att det finns kvar minst en kopia i pärmen.