Musik

OBS! Just nu är alla körövningar inställda på grund av Covid19-utbrottet. För aktuell information om våra samlingar, se kalendern.  

Du behöver inte ha någon körvana för att vara med – alla våra körer är öppna för alla!  

Kors mot dramatisk himmel

Immanuelskyrkans kör

Vår hemsida är under uppbyggnad. Tyvärr är texten till den här sidan inte klar än, men den kommer snart.

Vill du veta mer redan nu?
Kontakta någon av våra pastorer. Deras kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt”.

Veterankören

Veterankören har inga regelbundna övningar. Däremot medverkar kören ofta vid olika samlingar, främst äldreboendeandakter men även gudstjänster i Immanuelskyrkan och andra sammanhang. 

Kören består av cirka femton medlemmar och sjunger främst läsarsånger, men även visor och sånger om livet och naturen. Ibland gör vi enkla körprojekt med till exempel sånger av Lina Sandell.  

Veterankören leds av Ulla Lago och Anders Ljungqvist.  

Barnkören

Barnkören träffas varje torsdag kl. 18:00-18:45 och är öppen för alla barn mellan 7-12 år.

Vi tror att musiken är viktig och vill lära barnen vad det är att sjunga och vara del av en kör. Vi jobbar med sångglädje och gemenskap. Barnkören framträder då och då i våra gudstjänster. Vi sjunger sånger om Gud och om sådant vi tycker är viktigt, som vänskap, att vi är älskade som vi är och om hopp för en bättre värld. 

Barnkören leds av Anna Ovarsson och Lise-Lotte Wendelmark.