Musik

Kors mot dramatisk himmel

Immanuelskyrkans kör

Immanuelskyrkans kör har drygt 15 medlemmar och övar nästan varje onsdag kl. 18–19.30 (med paus för fika). Kören medverkar några gånger per termin vid gudstjänsterna i Immanuelskyrkan eller i någon grannförsamling. Repertoaren består oftast av enkla arrangemang med tre eller fyra stämmor. Ibland gör kören något projekt som till exempel Sånger som förändrar eller Markusmässan.

Immanuelskyrkans kör är öppen för alla som tycker det är roligt att sjunga tillsammans med andra.

Välkommen att kontakta körens ledare Kristina Stridsborg, tel. 0705-545399.

Veterankören

Veterankören har inga regelbundna övningar. Däremot medverkar kören ofta vid olika samlingar, främst äldreboendeandakter men även gudstjänster i Immanuelskyrkan och andra sammanhang. 

Kören består av cirka femton medlemmar och sjunger främst läsarsånger, men även visor och sånger om livet och naturen. Ibland gör vi enkla körprojekt med till exempel sånger av Lina Sandell.  

Veterankören leds av Ulla Lago och Anders Ljungqvist.  

Barnkören

Barnkören träffas varje torsdag kl. 18-19 och är öppen för alla barn mellan 7-12 år.

Vi tror att musiken är viktig och vill lära barnen vad det är att sjunga och vara del av en kör. Vi jobbar med sångglädje och gemenskap. Barnkören framträder då och då i våra gudstjänster. Vi sjunger sånger om Gud och om sådant vi tycker är viktigt, som vänskap, att vi är älskade som vi är och om hopp för en bättre värld. 

Barnkören leds av Anna Ovarson och Lise-Lotte Wendelmark.