Vår tro

Immanuelskyrkan består av människor som tror på den Gud som Bibeln berättar om och som visat sig i Jesus Kristus. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa till tro och i tro tillsammans med andra. Det gemensamma är en vilja att följa Jesus Kristus och att växa och utvecklas i tro. 

Vi tror att alla människor längtar efter en djupare mening med livet. Vår kyrka vill vara en mötesplats för samtalet om livet och om Gud. En plats där vi kan hjälpa varandra att upptäcka mer om vem Jesus är och vad den kristna tron har att ge. Hit är alla välkomna – oavsett om man redan har en tro, eller om man söker en tro. 

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att ha träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla, hopplöshet och ensamhet, den utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp och kraft genom tron på Jesus, och utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. 

Vi tror att alla människor, oavsett bakgrund, kan få en personlig relation till Jesus. Vi tror att vi, precis som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, får ta emot Guds kärlek och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus. 

I detta har församlingen en viktig roll att fylla, för ensam är inte stark. Därför vill vi bjuda in dig att bli en del i vår gemenskap.  

Immanuelskyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan bildades 2011 av de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Vill du läsa mer om vårt samfund kan du göra det här.  

Har du ytterligare frågor om vår församling eller om tron på Jesus är du välkommen att kontakta någon av våra pastorer, se Kontakt.