Vår historia

Immanuelskyrkan Skövde bildades 1869 under namnet Skövde Missionsförening. I 150 år har vår församling fått vara ett andligt hem för människor i Skövde med omnejd.

Nuvarande kyrka invigdes i december 1897 och kallades redan då för Immanuelskyrkan. Ett ganska vanligt namn för kyrkor med rötter ur samfundet Svenska Missionsförbundet. Att det namnet valdes för vår kyrka kan ha att göra med att rörelsens ledare P.P Waldenström var på besök när namnfrågan diskuterades och lär ha sagt: ”Kalla den för Immanuelskyrkan, så vet ni var ni är hemma. Immanuel betyder ju ”Gud med oss””.

I en av församlingens historieskildringar berättas om hur det på 1860-talet i Wallingsberg – så hette den lilla stuga som till 1937 låg bredvid kyrkan där nu Richerts gata går – bodde en kvinna med sin dotter. De brukade be till Gud att en kyrka skulle byggas i deras trädgård. I minnesskriften från 1944 avslutas den berättelse med orden: ”De båda bedjande kvinnorna äro borta, och deras stuga finns inte mera till, men på den wallingbergska tomten står Immanuelskyrkan idag som ett vittnesbörd om deras tro och förtröstan.”

Vår historia fortsätter. Och även om kyrkan är fin, så är den historia som är viktigast att påminna sig om, att Gud i alla tider vill dra människor till sig och att de får upptäcka att det är sant att Gud är med oss.

Vill du upptäcka det tillsammans med oss idag – välkommen till oss – vi som är  Immanuelskyrkan.