Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum

Torsdagsbönen

Vi ber för varandra, vår församling och omvärld. Har du ett böneämne som du vill att vi ber för, kontakta någon av våra pastorer.

Equmeniakyrkan nationellt