Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum

Sommarkonsert

Medverkande: Lisbeth Engström, Lennart Grahn, Anders Dahl, Sara Salomonsson, Olle Vinensjö, Anton Omnell & Anna Netyksha

Equmeniakyrkan nationellt