Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 11.  

Gudstjänsten är en viktig del av vår församling. Vi tror att där två eller tre är samlade i Jesu namn där är han mitt ibland oss, som han har lovat. Gud möter oss i sitt ord & i bönen, i sång & musik och i gemenskapen med andra människor. I gudstjänsten ryms hela livet, både glädje och sorg, tro och tvivel. 

På våra gudstjänster blandas gemensam sång (både från psalmboken och annan musik) med solosång och instrumentell musik. Oftast predikar någon av våra pastorer, men ibland har vi en gästpredikant och ibland predikar någon av våra medlemmar. En predikan är en kort undervisning om Jesus, tron och livet i vardagen. 

Mot slutet av gudstjänsten finns det möjlighet att tända ljus vid någon av våra ljusbärare. Vill du samtala eller be tillsammans med någon i samband med gudstjänsten kan du alltid göra det med någon av våra pastorer. Har du behov av längre samtal eller själavård är vi även tillgängliga för det, mer om detta kan läsa under Samtal med en pastor.   

Är du nyfiken på våra gudstjänster kan du titta och lyssna på bland annat predikningar och musik från vår församling under IMK Play.  

I regel har vi söndagsskola/Tweenies för alla barn under gudstjänsttid. För mer information, se Söndagsskola och Tweenies.  

Efter gudstjänsten serveras naturligtvis kyrkfika!