Samtal med en pastor

Att i samtal få möta en annan medmänniska kan ibland vara både nödvändigt och värdefullt. Behovet kan uppstå för att man av någon orsak börjat fundera kring Jesus, kyrkan och livets mening, eller hänga ihop med en livskris eller diverse vardagsbekymmer.  

Då kan det vara skönt att samtala med någon utanför det egna sammanhanget, och där finns vi som kyrka på ett naturligt sätt. Det är en del av det kristna uppdraget att lyssna och vägleda i det som är jobbigt, i sorg och ovisshet.  

I Immanuelskyrkan har vi två pastorer som finns tillgängliga för samtal och själavård. Finns behov av att träffas som par är det också möjligt. Annars försöker vi i så hög utsträckning som det är möjligt att ha samtal man-man och kvinna-kvinna. Du behöver inte vara medlem i vår församling för att komma. Samtalen pågår under cirka en timma. Om behov finns kan flera samtal bokas. 

Alla samtal sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

Anton Omnell

Pastor och Församlingsföreståndare

0703-21 45 90

anton@imkskovde.se

Annie Kirk

Pastor med ungdomsinriktning

0706-41 59 45

annie@imkskovde.se