Värdgrupper

Immanuelskyrkans värdgrupper gör ett stort och viktigt arbete. Det är de som ansvarar för att mycket av det praktiska runt gudstjänsterna flyter, till exempel att gudstjänstbesökarna hälsas välkomna, att kollekten samlas in och räknas och att allt är ordnat inför kyrkfikat. Det är även de som ser till att kyrkan städas varje vecka.  

Men kanske viktigast av allt är omsorgen om varandra som sker i våra värdgrupper. När vi umgås och arbetar tillsammans i den lilla gruppen så lär vi känna varandra och kan stötta och hjälpa varandra när det behövs.  

För många människor som är nya i vår församling har den här lilla gruppen blivit en viktig ingång in i vår församling. Det är genom värdgruppen vi får vänner och i den vi känner glädjen i att arbeta tillsammans.  

Vill du vara med i en värdgrupp? Du behöver du inte vara medlem i församlingen – det räcker med att tycka att det är roligt att hjälpa till. Kontakta någon av våra pastorer i så fall, se Kontakt