Ps 104 Gläd dig, du Kristi brud

Musik från Immanuelskyrkan Flöjt: Anita Wärn-Engström Orgel: Ann-Marie Jonegård