På dig min Gud förtröstar jag

Musik från Immanuelskyrkan Skövde
Sång: Sara Salomonsson
Piano: Anders Dahl
Bas: Anton Omnell

Text & Musik: Bo & Elsa Järpehag