tillsammansgudstjänst

Tillsammansgudstjänst

En gång i månaden har vi gudstjänst tillsammans. På våra Tillsammansgudstjänster ligger fokus på att alla ska kunna vara med: barn & äldre, glada & ledsna, troende & nyfikna.   

På Tillsammansgudstjänsterna är predikan lite kortare och det finns gott om tid att besöka våra olika bönestationer. Som en del i gudstjänsten intervjuar vi någon av medlemmarna i kyrkan, och den personen får berätta om vad Jesus betyder i deras liv och vardag.  

När det är Tillsammansgudstjänst har vi inte någon söndagsskola eller Tweenies. Istället är alla med under hela gudstjänsten, barn, vuxna och äldre.  

Efter gudstjänsten serveras naturligtvis kyrkfika!