Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Styrelsen

Ordförande:
Ewy Törnhage: ewy_tornhage@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Anders M Jonegård, Bengt Åström, Gunnel Nilsson, Karin Scheffka, Marita Nilsson

Adjungerade:
Pastor Anton Omnell, Pastor Annie Kirk, Vice församlingsföreståndare Sten Engström, Representant från Equmenia Skövdes styrelse.