Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Styrelsen

Ordförande:
Ewy Törnhage: ewy_tornhage@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Mats Hultman, Bengt Åström, Gunnel Nilsson, Karin Scheffka, Anna-Carin Odén.

Adjungerade:
Pastor Anton Omnell, Pastor Annie Kirk, Vice församlingsföreståndare Sten Engström, Representant från Equmenia Skövdes styrelse.