Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Equmenia Skövde

”Vi vill göra barn och ungdomar sedda och Jesus Kristus synlig”

Immanuelskyrkan Skövde har sedan länge bedrivit ungdomsarbete genom sin ”dotterförening” SMU i Skövde. Många ungdomar har varit med i nying, scout, och olika kör och tonårs-arbeten genom åren. Föreningen har nu fått ett nytt namn ”Equmenia Skövde”. Detta för att SMU på riksnivå inte längre finns. Missionskyrkans gamla ungdomsförbund (SMU) gick samman med SBUF och MKU och bildade Equmenia. Som en följd av detta heter vi numer Equmenia Skövde.

I våra nya stadgar beskrivs syftet med föreningen:

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Skövde:

  • föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
  • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,
  • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
  • hävda individens unika värde och frihet,
  • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
  • visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
  • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

Equmenia Skövde sammanfattar detta i sin vision: ”Vi vill göra barn och ungdomar sedda och Jesus Kristus synlig”.

Välkomna att vara med oss!

Här hittar du mer information om vår riksorganistaion: www.equmenia.se