Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Om oss

”Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum”

Skövde Missionsförsamling bildades den 1 mars 1869, har idag cirka 160 medlemmar och heter sen 2015 Immanuelskyrkan Skövde. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan, som är ett nytt samfund bildat av tre av våra äldsta frikyrkosamfund: Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan. Varje församling är självständig i beslut och verksamhet, men delar ansvaret i mission och evangelisation med många andra församlingar.

Immanuelskyrkan är namnet på kyrkan som byggdes 1897. Vill vara en öppen kyrka med Jesus i centrum, som är till för alla. Där olika åldrar, livsförhållanden och traditioner kan mötas tillsammans. Jesus gör ingen skillnad på människor, och det vill inte vi heller göra.
Du är varmt välkommen att besöka vår församling!
Equmeniakyrkan equmenia_logotype2012-300x60