Liv i gemenskap

Vi ser ett ökat behov av platser (både fysiska och digitala) för gemenskap. Därför har vi skapat ett sommarprogram med flera olika typer av händelser.

Samlingarna sker på olika platser i staden. En del har inte bil och drar sig för att använda kollektivtrafiken. Självklart ska vi ju inte vara stora grupper som träffas och alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skall givetvis efterföljas.

För mer information om de olika Liv i gemenskap-samlingarna, se vår Kalender.