Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Immanuelskyrkans kör

Välkommen att sjunga i Immanuelskyrkans kör.
Kören är öppen för alla som vill sjunga sånger om Gud och livet.
Sångarglädje är viktigare än körerfarenhet.
Kören övar på onsdagar kl. 19-20:45 (med paus för fika).
Körledare:
Kristina Stridsborg 0500-476574, 0705-545399