Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Dagträffar

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4

Välkommen till intressanta samlingar och värdefull gemenskap!

Servering förekommer i regel vid varje samling.
Äldrearbetet i Immanuelskyrkan är anslutet till RPG -Riksförbundet Pensionärs Gemenskap. Det är en riksomfattande pensionärsrörelse med kristet förtecken som startade 1974.
”RPG vill tillvarata pensionärernas intressen, förmedla samhällsinformation och uppslag för verksamhet bland pensionärer samt värna om hela människan utifrån kristna värderingar. Verksamheten är öppen för alla, oavsett livsåskådning eller politiskt uppfattning”
I RPG i Skövde har vi ett ekumeniskt samarbete för pensionärer. Vi är också med i det kommunala pensionärsrådet.
Vill du veta mer kontakta gärna:
Sten Engström 0511-81545
Ulla Lago 0500 – 48 48 35
Douglas Magnehed 0500-417169

IMG_3624IMG_3616IMG_3628