Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Församlingen

Immanuelskyrkan Skövde, vill vara en öppen kyrka som är till för alla. Där olika åldrar, livsförhållanden och traditioner kan mötas tillsammans. Jesus gör ingen skillnad på människor, och det vill inte vi heller göra.Varmt välkommen till att utforska vår hemsida och besöka vår församling!

Skövde Missionsförsamling bildades den 1 mars 1869 och har idag cirka 160 medlemmar. Församlingen har under 2015 bytt namn till Immanuelskyrkan Skövde och är ansluten till Equmeniakyrkan,  Sveriges nyaste samfund som bildades av, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet & Metodistkyrkan i Sverige som är några av våra äldsta frikyrkosamfund. Varje församling är självständig i beslut och verksamhet, men delar ansvaret i mission och evangelisation med andra missionsförsamlingar. Här kan du läsa mer om Equmeniakyrkan