base ungdomsmöte

BASE ungdomsmöte

BASE ungdomsmöte sker två gånger per termin i Värsås Missionskyrka.  

Där träffar vi ungdomar från flera andra Equmeniakyrkor i Skaraborg (samma församlingar som vi varje sommar åker på tonårsläger på Bobergsgården med). Efter en talkshow där den som predikar intervjuas och får tävla mot några av ungdomarna på mötet, sjunger vi lovsång och lyssnar på predikan. En predikan är en kort undervisning om Jesus, tron och livet i vardagen. Därefter blir det ännu mer lovsång, och en chans för den som vill att besöka någon av bönestationerna eller få personlig förbön.  

Efteråt fikar och hänger vi tillsammans på Café BASEcamp, ofta till sent på kvällen…