Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Aktiviteter

 Kommande händelser i alla grupper:

 • 2020-01-24RPG
 • 2020-01-24 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-01-26 11:00Gudstjänst
 • 2020-01-28 11:00Öppen Bibel
 • 2020-01-31 19:00Equmenias årsmöte
 • 2020-02-02 11:00Nattvardsgudstjänst
 • 2020-02-04 11:00Öppen Bibel
 • 2020-02-05 15:00RPG - "SKUT"
 • 2020-02-07 19:00Tidigt sportlov - inget Fredax
 • 2020-02-09 11:00Gudstjänst
 • 2020-02-11 11:00Öppen Bibel
 • 2020-02-14 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-02-16 11:00Gudstjänst
 • 2020-02-18 11:00Öppen Bibel
 • 2020-02-21 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-02-23 11:00Tillsammansgudstjänst med nattvard
 • 2020-02-23 12:30Årsmöte
 • 2020-02-25 11:00Öppen Bibel
 • 2020-02-28 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-03-01 11:00Gudstjänst
 • 2020-03-03 11:00Öppen Bibel
 • 2020-03-04 15:00RPG - "Sång och musik"
 • 2020-03-06 19:00BASE ungdomsmöte
 • 2020-03-08 11:00Gudstjänst
 • 2020-03-10 11:00Öppen Bibel
 • 2020-03-13 19:00Fredax: pingisturnering
 • 2020-03-15 11:00Nattvardsgudstjänst
 • 2020-03-20 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-03-22 11:00Tillsammansgudstjnst med Elim
 • 2020-03-24 11:00Öppen Bibel
 • 2020-03-27 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-03-29 11:00Gudstjänst hos Elim
 • 2020-03-31 11:00Öppen Bibel
 • 2020-04-01 15:00RPG - "Så får vi ett meningsfullt liv
 • 2020-04-03 19:00Fredax: filmkväll
 • 2020-04-05 11:00Gudstjänst
 • 2020-04-09 19:00Getsemanestund med nattvard
 • 2020-04-10 11:00Långfredagsgudstjänst.
 • 2020-04-10 19:00Påsklov - inget Fredax
 • 2020-04-12 11:00Tillsammansgudstjänst
 • 2020-04-14 11:00Öppen Bibel
 • 2020-04-17 19:00Fredax: brädspel
 • 2020-04-19 11:00Gudstjänst
 • 2020-04-21 11:00Öppen Bibel
 • 2020-04-24 19:00BASE ungdomsmöte
 • 2020-04-26 11:00Gudstjänst
 • 2020-04-28 11:00Öppen Bibel
 • 2020-04-29 15:00RPG - "Storm och stiltje"
 • 2020-05-01 19:00Röd dag - inget Fredax
 • 2020-05-03 11:00Nattvardsgudstjänst
 • 2020-05-05 11:00Öppen Bibel
 • 2020-05-08 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-05-12 11:00Öppen Bibel
 • 2020-05-15 19:00Fredax: bönegrupp
 • 2020-05-19 11:00Öppen Bibel
 • 2020-05-22 19:00Fredax: fotoquiz
 • 2020-05-26 11:00Öppen Bibel
 • 2020-05-29 19:00Fredax: grillfest
 • 2020-09-26 17:00Minns du sången
AEC v1.0.4