Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Läs Markus - Möt Jesus

Read More »

Styrelsen

Ordförande:
Ewy Törnhage: ewy_tornhage@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Anders M Jonegård, Bengt Åström, Anna Lernhage,
Bengt Nilsson, Marita Nilsson & Karin Scheffka.

Adjungerade:
Pastor Anton Omnell, Vice församlingsföreståndare Sten Engström, Representant från Equmenia Skövdes styrelse.