Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Vi vill växa

- genom bön och uppmuntran!

Gemenskapsdag 2017

Välkomna med på en gemenskapsdag med Immanuelskyrkan Skövde. En dag då vi är tillsammans. Vår önskan är att detta skall vara en dag då det är enkelt att lära känna församlingen. Bjud gärna med en vän.

Ingen kostnad för dagen, men under kvällsandakten har vi en insamling och hoppas att omkostnaderna täcks av den.

09.30 Morgonkaffe
10.00 Morgonandakt
10.30 Lär känna din församling
11.30 Fika tillsammans i smågrupper
12.00 Samtal i grupper (BARNAKTIVITET)
13.00 Lunch  och Fritid
15.00 Undervisning (BARNAKTIVITET) 
16.00 Fika
17.00 Kvällsandakt med nattvard
18.00 Enkel Kvällsmat
Städning och hemfärd.

 

Anmäl dig genom att skriva upp ditt namn på listan på kyrktorget eller ta kontakt med

Annie Kirk 0706-41 59 45, annie@imkskovde.se

Glöm inte att meddela eventuell specialkost.