Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Läs Markus - Möt Jesus

Read More »

Internationella kommittén

Den internationella kommittén har till uppgift att inspirera till engagemang i och sprida kunskap om Equmeniakyrkans internationella arbete, biståndsarbetet i Diakonia och annan internationell verksamhet med anknytning till församlingen.

Internationella kommittén genomför internationella frukostar på lördagar. – informerar om Equmeniakyrkans internationella arbete. – deltar i insamlingen till Världens barn. – ordnar insamlingsaktiviteter för Diakonia. – har genomfört studiecirklar och studieresor till Israel och Palestina i samarbete med Bilda. – deltar i ett ekumeniskt flyktingcafé – Café Mosaik.

Medlemmar i kommittén: Monica Magnusson  0500-434130 Ewy Törnhage  0501-33022 Per Bergström 0734-201523  per.bergstrom@telia.com

he´s got the whole world

—————————————————————————————————————–

140 a32

Länkar: Equmeniakyrkans internationella arbete: http://equmeniakyrkan.se/var-mission/varlden/ Diakonia: http://www.diakonia.se/ Bildas studiecenter i Jerusalem: http://www.bilda.nu/sv/Snabbval/SCSC/