Immanuelskyrkan Skövde

Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum!

Barn & Ungdom

 

sko¦êvde

Vi vill att Immanuelskyrkan ska vara en öppen plats för alla och vi hoppas att du känner dig varmt välkommen hit!

I Immanuelskyrkan har vi ungdomsaktiviteter för alla i åldrarna mellan 0-20 år!  Till Söndagsskolan på söndagar kl 11 är alla barn välkomna. Varje fredag kl 19.00 har vi ”Fredax”. Det är våra ungdomssamlingar i kyrkan som är för alla mellan 13-20 år.

Barn & Ungdomsverksamheten drivs av Equmenia Skövde. Det är vår ungdomsförening som har visionen:

”Vi vill göra barn och ungdomar sedda och Jesus Kristus synligt